Освіта для сталого розвитку

30.Кві.2018
Освіта для сталого розвитку

З 2015 на базі Житомирського дошкільного навчального закладу №6 організовано дослідно-експериментальну роботу за темою «Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку» на 2015-2019 роки (науковий керівник – Гавриш Наталія Василівна) з метою експериментальної перевірки рівня сформованості мотивації особистості до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя з дошкільного віку.

Завданнями курсу є створення умов для:

1) формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток;

2) усвідомлення старшими дошкільниками необхідності збереження ресурсів землі та особистої відповідальності за майбутнє: власне, всього суспільства і природи.

3) розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку, і бажання діяти у цьому напрямі.

Структура курсу передбачає опанування дітьми трьома темами, освоєння яких орієнтовно розраховано на півроку: Спілкування, Ресурси, Подарунок. Вибір саме цих тем орієнтований на взаємопов’я зані сфери сталого розвитку: соціальну, економічну та екологічну. Відповідно до педагогіки емпауермент у межах кожної теми дітей спрямовують на обрання і виконання дій для сталого розвитку, які є провідними чинниками формування у них відповідної поведінки та стилю життя в цілому. Повторення цих дій протягом двох тижнів дозволяє сформувати в дітей сталу звичку – модель поведінки, яка потім стає складовою їх повсякденного способу життя.

Пропоновані у курсі дії виконуються вдома, в дошкільному закладі, найближчому оточенні дитини і полягають у :

  1. покращенні стосунків між людьми;
  2. підтримці морального і психологічного клімату у групі;
  3. розумному споживанні енергії та води;
  4. зменшенні марних витрат сировини;
  5. зменшенні кількості відходів;
  6. зміцненні власного здоров’я.

                                                                          

Галерея зображень