Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти

03.Вер.2020
Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти

Протокол
звітування керівника ЖДНЗ № 6
від 31 серпня 2020 р.

Присутніх: 30 працівників закладу та голів батьківських комітетів груп.

Порядок денний:
1. Результати роботи усіх підсистем закладу в 2019-2020 н.р.»

СЛУХАЛИ: Казмерчук Т.М., завідувача ЖДНЗ №6, яка повідомила, що Житомирський дошкільний навчальний заклад № 6 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указом Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, Гранично допустимі навантаженням на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, листами Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», «Про розроблення програм для дошкільної освіти», «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів», «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців», «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році», «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2020/2021 н. р», «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
Зазначила, що державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).
ЖДНЗ № 6 комбінованого типу. Потужність закладу 247 місць. Станом на 01.06.20 р. дошкільний навчальний заклад відвідує 334 дитини.
Мережа закладу – 13 груп. Серед яких 9 вікових і 4 спеціалізовані.
2 – ясельні групи (вік дітей 2-3 роки)
3 – молодші групи (вік дітей 3-4 роки)
2 – середні групи (вік дітей 4-5 років)
2 – старші групи (вік дітей 5-6 років)
2 – спеціалізовані групи з порушенням зору (різновікові, з 3-х років)
2 – спеціалізовані групи з порушенням мови (різновікові, з 3-х років)
В закладі особливу увагу приділяють дітям, що мають особливі освітні потреби. З ними працюють вузькі спеціалісти: вчителі-логопеди, практичний психолог, соціальний педагог, медсестра-ортоптистка, старша медична сестра, медсестра ФТК, інструктор з фізвиховання, музичні керівники.
У закладі функціонує дві групи для дітей з порушенням мовлення: одна з яких – для дітей із загальним недорозвитком мовлення, інша – для дітей з заїкуватістю; також дві групи для дітей з порушенням зору (косоокістю, амбліопією, близкозорістю, далекозорістю, патологією зорового нерву).
Всього в 2019-2020 н.р. в закладі 90 дітей старшого дошкільного віку – 32 дитини в старшій групі № 1 (2 дитини не діагностовано), 32 дитини старшої групи №2 (4 дитини не діагностовано), 26 дітей старшого дошкільного віку спеціальних груп (всі діти діагностовані). Під час обстеження рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі було діагностовано 84 дитини, за результатами якого була складена карта узагальнення результатів відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти. Загалом результати моніторингу рівня розвитку дітей дошкільного віку показали: 9.8% мають високий показник рівня розвиненості та вихованості; 29% мають достатній показник рівня розвиненості та вихованості; 49% мають середній показник рівня розвиненості та вихованості; 12.2% мають низький показник рівня розвиненості та вихованості.
З метою оновлення змісту, забезпечення дошкільників якісною освітою, створено «Банк інноваційних технологій», які впроваджуються педагогами в практику роботи дошкільного закладу. Вихователі систематично працюють над пошуком форм і методів розвитку та навчання дітей, впроваджують в своїй професійній діяльності елементи сучасних інноваційних технологій для виховання всебічно розвиненої, соціально адаптованої до умов сучасного життя особистості. Зокрема це: Всіма педагогами:
– технологія застосування коректурних таблиць;
– парціальна програма для закладів дошкільної освіти «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»;
Окремими педагогами:
методика Л.В.Шелестової з навчання дітей грамоти;
ЛЕГО-технології;
використання комп’ютерних дидактичних ігор;
методика А.М. Богуш, Н.В. Гавриш «Навчання розповіданню за сюжетною картиною»;
ігрова технологія «Кола Луллія»;
методика «Ляльки з особистими історіями»;
методика М.О.Зайцева «Використання ігрового методу в навчанні дітей читання»;
методика В.Воскобовича «Розвиваючі ігри»;
використання мнемотехнік (символів, знаків, схем);
методика «Логіки світи», Палички Кюїзенера»
Педагоги закладу беруть активну участь у міських методичних заходах, організованих науково-методичним центром департаменту освіти Житомирської міської ради.
За участь у міських виставках та конкурсах колектив закладу неодноразово нагороджений грамотами та подяками міської ради, департаментом освіти, інституту підвищення кваліфікації.
З 2015 р. по 2019 р. на базі Житомирського дошкільного навчального закладу №6 було організовано дослідно-експериментальну роботу за темою «Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку» на 2015-2019 роки (науковий керівник – Гавриш Наталія Василівна). Колектив продовжує працювати в цьому напрямку, реалізуючи завдання парціальної програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».
Колектив ЖДНЗ №6 створює сприятливі умови для охорони здоров’я та повноцінного розвитку дітей.
Організація розвиваючого та освітнього простору вихованців та забезпечення їх навчально-методичним матеріалом здійснюється у відповідності Додатку до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах».
Розуміючи те, що зовнішній вигляд приміщень закладу – це його обличчя, вчасно проводимо косметичні ремонти, стежимо за тим, щоб оформлення закладу відповідало педагогічним та гігієнічним вимогам, а кольорова гамма приміщень витримувалась в спокійних тонах.
В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування.
Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно – ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові осередки обладнані в достатній кількості розвивальним та ігровим матеріалом. Окрім того, у кожній групі створені та наповнені необхідним обладнанням для рухливих ігор центри рухової активності.
Навчально-виховний процес у групах ЖДНЗ №6 повністю забезпечений необхідним наочним та дидактичним матеріалами.
З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу, в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:
• із працівниками ДНЗ;
• із вихованцями;
• з батьками.
При відвідуванні навчального закладу всі діти та батьки дотримуються правил перебування в дошкільному закладі, це дозволяє систематизувати та покращити навчальний процес в закладі. Дітей закладу обов’язково приводять та забирають дорослі або особи, які досягли 16 річного віку.
Одним із важливих питань освітнього процесу є забезпечення охорони життя і здоров’я дітей та працівників закладу. Кожен працівник закладу знає, що саме він просто зобов’язаний створити безпечні умови для перебування дітей в садочку. Тому щоденно перевіряється стан обладнання, стан майданів на наявність предметів, які загрожують життю та здоров’ю вихованців. Вчасно проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Педагоги проводять консультації з батьками, розміщують у куточках для батьків інформацію щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.
Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЖДНЗ №6 є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною старшою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.
Контроль за організацією та якістю харчування в ЖДНЗ №6 регулюється інструкцією з організації харчування, Санітарним регламентом, наказами по дошкільному закладу.
Зусиллями департаменту освіти, педагогічного колективу, батьків в ЖДНЗ №6 створюється такий освітній простір, який передбачає забезпечення атмосфери комфортного особистісного зростання, відповідних матеріальних та психолого-педагогічних умов. Базою для реалізації виховних та освітніх завдань є збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей, безпека їх життєдіяльності.
Протягом 2019-2020 н.р. була надана благодійна допомога батьками в натуральній формі на загальну суму 8889,00 грн., а саме:
з 01.09.2019 р. по 31.12.2019 в сумі 3265,00 грн.
з 01.01.2020 по 31.08.2020 р. в сумі 5624,00 грн.
А також протягом 2019-2020 н.р. була виділена благодійна допомога нашому ЖДНЗ депутатами обласної та міської ради на загальну суму 51120,00 грн., а саме:
З 01.09.2019 р. по 31.12.2019 р. – 11120,00 Кропивницька Л.Г. (закупівля стільців)
З 01.01.2020 по 31.08.2020 р. – 10000,00 Савицький В.В. (пральна машина)
30000,00 Кропивницький В.М. (холодильні шафи, сушильна машина)
Будівля закладу знаходиться у належному, утепленому стані. Приміщення закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, ревізія системи опалювання, вентиляційних та каналізаційних систем.
Упродовж 2019-2020 н.р. проведений поточний ремонт:
1. санвузлів двох групових кімнат;
2. кабінету працівників харчоблоку;
3. 3-х тіньових навісів;
4. фонтану;
5. всіх приміщень закладу.
Були закуплені:
1. 125 синтепонових подушок;
2. меблі для працівників харчоблоку;
3. шафи в кабінет соціального педагога;
4. шафи в кабінет музичного працівника;
5. шафу-купе в музичну залу;
6. кутову шафу та 5 столиків із стільчиками в кабінет практичного психолога;
7. 8 шаф для санвузлів по групам;
8. 2 шафи в кабінет старших медсестер;
9. 4 шафи під мийки в санвузлих групових приміщень;
10. 2 модулі в спортивний зал;
11. принтер для головного бухгалтера;

Але поряд з тим існують певні проблеми, які маємо в перспективі вирішувати. А саме:
1. Капітальний ремонт спортивного майданчика.
2. Капітальний ремонт 13 тіньових навісів.
3. Капітальний ремонт овочесховища.
4. Капітальний ремонт сходових маршів та поручнів.
5. Капітальний ремонт огорожі.
6. Капітальний ремонт вуличного освітлення.
7. Капітальний ремонт системи водопостачання.
8. Поточний ремонт коридорів.
9. Ремонт санвузлів 3-х групових приміщень.
10. Встановлення пожежної сигналізації.
11. Встановлення блисковкозахисту.
12. Виготовлення проектної документації та спорудження пандусів.
13. Ремонт та обслуговування системи опалення.

УХВАЛИЛИ: результатами відкритого голосування педагогічного колективу та батьківського комітету визнати роботу керівника дошкільного навчального закладу Казмерчук Т.М. задовільною.

Голова Т.І. Колесник
Секретар Т.С. Науменко