Результати моніторингу якості освіти 2019-2020 н.р.

02.Вер.2020
Результати моніторингу якості освіти 2019-2020 н.р.

Всього в 2019-2020 н.р. в закладі 90 дітей старшого дошкільного віку – 32 дитини в старшій групі № 1 (2 дитини не діагностовано), 32 дитини старшої групи №2 (4 дитини не діагностовано), 26 дітей старшого дошкільного віку спеціальних груп (всі діти діагностовані). Під час обстеження рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі було діагностовано 84 дитини, за результатами якого була складена карта узагальнення результатів відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти. Дана робота проводилася через наступні методи та прийоми: спостереження за дітьми під час різних форм активності та діяльності; вивчення результатів їхньої діяльності з образотворчої діяльності, роботи в зошитах для дошкільників по підготовці руки до письма діагностика дітей, співбесіди з дітьми, педагогами та батьками; проведення дидактичних ігор, вправ, експериментів.
Як показало вивчення, педагоги при підготовці старших дошкільників до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали дитині умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.
Все це прослідковувалося в різних видах діяльності дитини: образотворчій – через ліплення, малювання, конструювання; через ознайомлення з навколишнім, ознайомлення з природою, в музичній діяльності, фізкультурній, ігровій, дослідницькій діяльності, тощо. Окрім того, вагома робота проводилася з розвитку сприймання (це оперування сенсорними поняттями: кольором, формою, величиною), із зорово-моторною координацією (вправністю дрібних рухів руки дитини) та здатністю оперувати певними предметно-кількісними відношеннями (порівняння предметів, орієнтування у просторі).
При підготовці дитини до школи велику увагу вихователі приділяли мовленнєвому розвитку дитини, який необхідний їй для успішного подальшого навчання. Під час занять з розвитку мовлення дітей також навчали основам грамоти, готували руку до письма через графічні завдання.
З метою підвищення рівня мотиваційної готовності дітей до школи систематично використовувалися такі форми роботи, як:
• читання дітям художніх творів про школу;
• організація сюжетно-рольової гри «Школа»;
• спілкування дітей старших груп з першокласниками;
• постійно діючі спільні виставки дитячої творчості;
• спільні дитячі концерти, свята, інсценування казок.
Все це позитивно вплинуло на успішну соціалізацію дітей, формування у дошкільників дисциплінованості, почуття обов’язку та інших якостей, потрібних майбутнім учням.
Загалом результати моніторингу рівня розвитку дітей дошкільного віку показали:
– 9.8% мають високий показник рівня розвиненості та вихованості;
– 29% мають достатній показник рівня розвиненості та вихованості;
– 49% мають середній показник рівня розвиненості та вихованості;
– 12.2% мають низький показник рівня розвиненості та вихованості.
За визначеними конкретними проблемами, виявленими під час педагогічного обстеження, перед педагогічним колективом постають наступні завдання:
1. Продовжити роботу над пошуком шляхів оптимізації освітнього процесу, спрямованих на успішну реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини «Українське дошкілля».
2. Продовжити роботу над формуванням мовленнєвої та логіко-математичної компетентності дитини.