Гурткова робота

03.Вер.2020
Гурткова робота


Організація гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі №6 «Дюймовочка» здійснюється відповідно до:
Закону України «Про Освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», «Національної доктрини розвитку освіти», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, листа МОН України № 1/9-473 від 18.09.2014 “Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів”, листа Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 “Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах”, Лист МОН «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 н.р.» від 30.07.2020 № 1/9-411.
В Законі України «Про дошкільну освіту» визначено, що додаткові освітні послуги вводяться за згодою батьків дитини, на основі угоди між батьками та дошкільним навчальним закладом та у межах гранично допустимого навантаження дитини. Оволодіння надпрограмовими завданнями в системі дошкільної освіти дає можливість кожній дитині розширити свої знання в тій чи іншій галузі, розвинути природні здібності, нахили.
Завідувачем ДНЗ проведено опитування батьків вихованців вікових груп, щодо надання додаткових освітніх послуг (формування гуртків «Хореографія», «Англійська мова» у 2019 – 2020 навчальному році). Практичним психологом ДНЗ №6 Науменко Т.С. здійснена діагностична робота по вивченню індивідуальних особливостей дітей, зокрема значна увага приділялась вивченню здібностей дітей. На основі отриманих даних завідувачем, вихователем-методистом, практичним психологом, керівниками гуртків були складені списки дітей, які відвідували відповідні гуртки.
Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. В ДНЗ наявна програма «Граючись учимось. Англійська мова: Програма та методичні рекомендації» С.Гунько та ін., «Дитяча хореографія: програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років» Шевчук А.
Робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.
Керівники гуртків протягом року ведуть відповідну документацію: перспективний, календарний план роботи на навчальний рік, журнал відвідування дітьми гуртків, наявний графік роботи керівника гуртка та розклад занять, затверджені завідувачем ДНЗ. Вся документація керівниками гуртків ведеться відповідно до Примірної інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах затвердженої наказом МОН молоді та спорту 1.10.2012р. №1059 .
У дошкільному навчальному закладі у 2020-2021 навчальному році функціонують такі гуртки на безоплатній основі:
– гурток гри на музичних інструментах «Веселі грайлики» – керівник Концевич Людмила Василівна,
– гуртки по вивченню англійської мови:
o для дітей логопедичних груп – керівник Рачковська Людмила Петрівна;
o для дітей груп з порушенням зору – керівник Присміцька Катерина Ігорівна;
o для дітей середнього та старшого віку вікових груп – керівник Данилюк Таїсія Олександрівна.
– гурток «Хореографії» – керівник.
– гурток «До джерел народних» – гурток з формування національної культури дитини на основі традицій та історії рідного краю – керівник Цапун Раїса Степанівна.
Організовуючи гурткову роботу в закладі, педагоги уникають надмірних навантажень на дітей, заняття проводяться 2 рази на тиждень, в другу половину дня. Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує встановлених норм для навчальних занять. Окрім того, педагоги та практичний психолог ДНЗ своєчасно та кваліфіковано проводять роз’яснювальну та діагностичну роботу з батьками щодо залучення дітей до відвідування гуртків.